Sağlık; hastalık ve sakatlığın dışında, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade eden bir terimdir.

Turizm; bir ülkenin tarihi, kültürel ve coğrafi yapısını görmek, dinlenmek ve eğlenmek amacıyla yapılan gezilerdir. 

Sağlık Turizmi; kişinin tedavi amaçlı başka bir ülkeye yaptığı ziyaret ve tedavileri kapsamaktadır. Sağlık Turizmi dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla yükselen bir sektör haline gelmiştir. 

Gelişen dünyada ulaşım imkanlarının artması, seyahat özgürlüğü ve ülkeler arası işbirliklerinin güçlenmesi, sağlık sektöründe başarılı olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve uygun fiyata oluşu sağlık turizmine de büyük katkı sağlamaktadır. Sağlık Turizmi hizmeti veren ülkeler, sadece tedavi edici değil, aynı zamanda  rehabilite edici ve koruyucu hizmetleri de beraberinde sunmaktadır.

Sağlık Turizmi, 

1.    Medikal Turizm

2.    Turistin Sağlığı

3.    Yaşlı Turizmi

4.    Engelli Turizmi  olarak ayrılmaktadır.

  

Call Center