Türkiye’de sağlık sektöründe, son 9 yılda büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bir dizi reform sayesinde sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yükseltilmiştir

Avatar

Halis Bayrak

...

Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile hizmet vermektedir.h

Avatar

Bülent Cinel

...

Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü ile Sağlık Turizmi açısından bir çekim merkezidir.

Avatar

Tevfik Yazan

...
Call Center