Alanya Anadolu Hastanesi

Türkiye/Antalya/Alanya
+904449112
info@anatoliahospital.com
Doctor Count : 1

Anadolu Hastaneleri’nde hasta memnuniyeti esastır. Kaliteli bir sağlık hizmeti için doğru örgütlenme ile birlikte, nitelik ve nicelik yönünden yeterli sayıda sağlık insan gücüne de ihtiyaç vardır. Bunu sağlayabilmek için insan kalitesine yatırım yapılmaktadır. Hastanelerimizde, her alanda eğitimli ve uzman bir kadro ile hizmet verilmektedir. Sağlık hizmetlerinin ertelenemez ve ikame edilemez olması nedeniyle, Anadolu Hastaneleri’nde modern sağlık anlayış gereklerine uygun bir alt yapı oluşturulmuştur.

Teknolojinin sunduğu en son imkanları doğru ve yerinde kullanım; sağlık hizmeti alan toplum, aile ve bireylerine çok yönlü güvence ve memnuniyet veren başlıca etkenlerdendir. Bunun yanı sıra sağlık hizmetlerinin sunulmasında temel unsur olan; hastalara maksimum saygılı ve nitelikli insan gücünün sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Anadolu Hastaneleri’nde, her zaman mevcut kaliteden daha iyi kalite elde edebilmek için sürekli geliştirme ve iyileştirme programları uygulanmaktadır.

© Yandex User AgreementOpen in Yandex.MapsAlanya Anadolu Hastanesi
Call Center